Om initiativet

Den svenska transportinfrastrukturen behöver rustas upp, moderniseras och byggas ut. För att bidra till ökad kunskap och konkretion i diskussionen om hur infrastrukturprojekt kan finansieras och organiseras har EQT, KPMG, MTR, Ramböll och Setterwalls Advokatbyrå gått samman i projektet ”Arena för infrastruktur”.

Inom ramen för arenan kommer initiativtagarna visa hur, och med vilka förutsättningar, näringslivet kan möjliggöra att fler och bättre projekt kan genomföras snabbare, samtidigt som offentliga budgetar kan avlastas. Det handlar både om finansiering av nybyggnation och en övergång till ökat privat ägande och driftansvar i det befintliga transportsystemet.

Välkommen till våra seminarium för att få veta mer!

Initiativtagare