Svensk infrastruktur behöver rustas upp och byggas ut
Vi visar hur näringslivet kan möjliggöra fler och bättre projekt – snabbare

  seminarum3

  18/8 11.30-13.30 - Krukmakargatan 21, Stockholm (Ramböll).

  Seminarium 3. Projekt som kan bli verklighet med alternativa lösningar

  Den svenska transportinfrastrukturen behöver rustas upp, moderniseras och byggas ut och det behöver ske snabbt. Men hur de nödvändiga investeringarna ska finansieras är en utmaning. Regeringens beslut att utreda förutsättningarna för att involvera privat kapital i finansieringen av transportinfrastruktur höjer temperaturen i frågan om alternativ finansiering.

  Vid seminariet kommer initiativtagarna att presentera ett antal konkreta projekt som kan bli verklighet snabbare med hjälp av privat finansiering och nya samverkansmodeller.

  Vad kännetecknar projekt som lämpar sig för alternativ finansiering och organisering? Vilka modeller för alternativ fungerar bäst för olika typer av investeringar? Hur tar vi bäst tillvara på de olika parternas intressen? Hur kommer regeringen att bedriva arbetet med infrastrukturfrågorna de kommande åren? Dessa och andra frågor kommer vi att diskutera på seminariet.

  Medverkar gör Erik Bromander, statssekreterare i Näringsdepartementet, Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare infrastrukturminister, Alexander Schenk, Chef för Europeiska investeringsbankens (EIB:s) kontor i Sverige, Björn Hasselgren, seniorrådgivare Trafikverket samt företrädare för initiativtagarna.

  Datum: Torsdagen den 18 augusti kl. 11.30 – 13.30
  Kaffe och frukt serveras från kl. 11.15 och mingellunch serveras efter seminariet kl. 13.00
  Plats: Krukmakargatan 21, Stockholm (Ramböll),
  T-bana Mariatorget eller pendeltåg Stockholms södra station


  seminarium2

  5/7 15.00–16.00 - Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby (Almedalen)

  Seminarium 2. Kan försäljning av befintlig infrastruktur ge bättre drift och mer resurser till nya vägar och järnvägar?

  Den svenska transportinfrastrukturen behöver rustas upp, moderniseras och byggas ut – och det behöver ske snabbt. Men hur de nödvändiga investeringarna ska finansieras är en utmaning. Ofta begränsas diskussionen om privat finansiering till direkta investeringar i nya projekt, men möjligheterna är också stora att dra nytta av befintliga tillgångar. Ett ökat privat ägande och driftansvar i den befintliga transportinfrastrukturen kan frigöra resurser och säkerställa hög kvalitet i driften. Genom ägarväxling av infrastruktur och närliggande tillgångar skapas resurser för reinvesteringar och uppgraderingar av anläggningen. Initiativtagarna kommer vid seminariet att presentera hur en utbyggnad och elektrifiering av E22 kan finansieras.

  Är ägarväxling av befintlig infrastruktur en möjlig lösning på finansieringsutmaningen? Under vilka förutsättningar är privat kapital intresserat av att investera i befintliga anläggningar? Vad kan vi lära av nationella och internationella erfarenheter? Hur ser juridiken ut? Är politiken intresserad?

  Det är några frågor som kommer att diskuteras. Medverkar gör Lars Frithiof, tidigare styrelseordförande Swedegas, Teres Lindberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Anders Åkesson, riksdagsledamot för Centerpartiet och från initiativtagarna medverkar bland andra Åsa Hansson, KPMG och Anna Sundell, EQT.
  Moderator är Jan Wifstrand.

  Välkommen!
  Datum: Tisdagen den 5 juli kl. 15.00-16.00
  Plats: Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby


  seminarium1

  31/5 11.30-13.30 - Sturegatan 10, Stockholm (Setterwalls Advokatbyrå).

  Seminarium 1. Sydneymodellen – en ny samverkansmodell för Sverige?

  Den svenska transportinfrastrukturen behöver rustas upp, moderniseras och byggas ut. Stora behov, men begränsade resurser, har gjort diskussionen om privat finansiering och drift högaktuell. Både Sverigeförhandlingen och regeringen har öppnat upp för mer samverkanslösningar mellan offentliga och privata aktörer.

  Men diskussionen blir sällan konkret, inte minst eftersom det finns många myter och missförstånd kring privata finansierings- och organiseringslösningar. För att bidra till debatten presenterar därför Arena för infrastruktur en möjlig samverkansmodell för infrastrukturprojekt i Sverige. Modellen, som utgår från hur ett pågående tunnelbaneprojektet i Sydney är finansierat och organiserat, kommer också att appliceras på ett aktuellt infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen.

  Hur kan offentliga och privata aktörer samverka för att bygga ut kollektivtrafiken i Stockholmsregionen? Under vilka förutsättningar är det lämpligt? Är politiken intresserad? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras. I panelsamtalet medverkar Catharina Håkansson-Boman, förhandlare Sverigeförhandlingen, Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) Stockholms läns landsting, Teres Lindberg, riksdagsledamot (S) och Dimitrios Ioannidis, ämnessakkunnig statliga bolag på Riksrevisionen.

  Välkommen!

  Tid: Tisdagen den 31 maj kl. 11.30-13.30.
  Frukt och kaffe serveras från kl. 11.15. Efter seminariet, kl. 13.00, serveras en enklare lunch.
  Plats: Setterwalls Advokatbyrå, Sturegatan 10 i Stockholm.

  Initiativtagare